O technologii

O technologii

O TECHNOLOGII

Posadzki przemysłowe, epoksydowe, hydoizolacje, polimoczniki

Poprawne stosowanie polimocznika w budownictwie, zarówno na etapie projektowania, jak i wykonawstwa, wymaga szerokiej wiedzy nie tylko o samym polimoczniku, ale także o procesach degradacji materiałów, z którymi ma współpracować, i czynnikach wywołujących te procesy. Konieczna jest też wiedza, o właściwościach materiałów pomocniczych, które stosowane wspólnie z polimocznikiem muszą swoimi właściwościami wzajemnie się uzupełniać.